Nasz zespół

Agata Bielawska - adwokat, założycielka kancelarii BIELLEX. Absolwentka Wydziału Prawa Uniwersytetu Śląskiego (2003). Zdała egzamin adwokacki w roku 2007. Od samego początku kariery zawodowej prowadzi własną kancelarię w Bielsku - Białej. Specjalizacja: prawo handlowe, rodzinne, karne, obsługa prawna przedsiębiorstw, w szczególności firm delegujących pracowników do pracy na terytorium Unii Europejskiej. Posiada duże doświadczenie w doradztwie prawnym dla małych i średnich firm, jak również w innych dziedzinach prawa. Włada językami angielskim i niemieckim.

 

 

 

 

 

 

Zbigniew Bielawski - adwokat. Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego (1970). Do roku 1978 pracownik Wydziału Śledczego Prokuratury Okręgowej w Katowicach. Od 1978 roku prowadzi prywatną praktykę w Bytomiu. W 1991 roku dołączył do grona adwokatów Katowickiej Okręgowej Rady Adwokackiej. Współpracuje z Kancelarią Adwokacką BIELLEX od momentu jej powstania. Specjalizacja: prawo karne, rodzinne, prawo pracy, prawo gospodarcze, prawo cywilne.

 

 

 

 

 

 

Natalia Antonik - kierownik sekretariatu, asystentka - w 2008 r. otrzymała dyplom wyższych studiów zawodowych na kierunku administracja w Wyższej Szkole Administracji w Bielsku-Białej. Absolwentka studiów magisterskich w/w uczelni o kierunku bezpieczeństwo międzynarodowe. W 2013 r. obroniła pracę magisterską pt.; Dochodzenie roszczeń z tytułu umowy przewozu na podstawie konwencji CMR". Z Kancelarią związana od 2007 r. 

 

 

 

 

 

 

Justyna Swoboda - adwokat. Od 2017 r. wpisana na listę adwokatów przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Bielsku- Białej. Siedziba jej działalności zawodowej znajduje się w Skoczowie. W 2013 roku ukończyła Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, broniąc pracę magisterską na temat zjawiska macierzyństwa zastępczego w kontekście dopuszczalności zawierania umów surogacyjnych w Polsce w świetle prawa i poglądów nauki w Zakładzie Bioetyki i Prawa Medycznego przy Katedrze Prawa Karnego Uniwersytetu Jagiellońskiego. Z kancelarią związana od 2013 roku. Specjalizacja: prawo rodzinne, prawo karne, prawo cywilne, prawo medyczne, prawo administracyjne.

 

 

 

 

 

 

 

Piotr Wdowiak - aplikant adwokacki przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Bielsku- Białej. W 2015 roku ukończył Wydział Prawa, Administracji i Stosunków Międzynarodowych Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego, broniąc pracę magisterską pt. Prekluzja dowodowa w postępowaniu cywilnym. Z Kancelarią związany od 2016 roku. Specjalizacje: procedura cywilna, prawo ubezpieczeń społecznych oraz prawo karne.

 
 
 
 
Danuta Knapik - adwokat, w 2010 roku ukończyła studia prawnicze na Uniwersytecie Śląskim na Wydziale Prawa i Administracji, uzyskując tytuł magistra prawa broniąc tego tytułu pracą magisterską z zakresu prawa autorskiego. Następnie obyła 3 letnia aplikację adwokacka przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Katowicach. Podczas aplikacji zdobyła niezbędną praktykę która umożliwiła jej zdobycie doświadczenia z zakresu prawa cywilnego, gospodarczego, medycznego oraz handlowego. Aktualnie studentka studiów podyplomowych na Uniwersytecie Śląskim o tematyce „Prawo w ochronie zdrowia” oraz trener prawny współpracująca z największymi firmami szkoleniowymi w kraju. Jako trener przeprowadza szkolenia zarówno w jednostkach państwowych jak i podmiotach prywatnych. Ponadto autorka publikacji współtworzonych z lekarzami bądź dr.n.medycznych o tematyce z zakresu prawa medycznego.