Nasz zespół

Agata Bielawska - adwokat, założycielka kancelarii BIELLEX. Absolwentka Wydziału Prawa Uniwersytetu Śląskiego (2003). Zdała egzamin adwokacki w roku 2007. Od samego początku kariery zawodowej prowadzi własną kancelarię w Bielsku - Białej. Specjalizacja: prawo handlowe, rodzinne, karne, obsługa prawna przedsiębiorstw, w szczególności firm delegujących pracowników do pracy na terytorium Unii Europejskiej. Posiada duże doświadczenie w doradztwie prawnym dla małych i średnich firm, jak również w innych dziedzinach prawa. Włada językami angielskim i niemieckim.

 

 

 

 

 

 

Zbigniew Bielawski - adwokat. Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego (1970). Do roku 1978 pracownik Wydziału Śledczego Prokuratury Okręgowej w Katowicach. Od 1978 roku prowadzi prywatną praktykę w Bytomiu. W 1991 roku dołączył do grona adwokatów Katowickiej Okręgowej Rady Adwokackiej. Współpracuje z Kancelarią Adwokacką BIELLEX od momentu jej powstania. Specjalizacja: prawo karne, rodzinne, prawo pracy, prawo gospodarcze, prawo cywilne.

 

 

 

 

 

 

Natalia Antonik - kierownik sekretariatu, asystentka - w 2008 r. otrzymała dyplom wyższych studiów zawodowych na kierunku administracja w Wyższej Szkole Administracji w Bielsku-Białej. Absolwentka studiów magisterskich w/w uczelni o kierunku bezpieczeństwo międzynarodowe. W 2013 r. obroniła pracę magisterską pt.; Dochodzenie roszczeń z tytułu umowy przewozu na podstawie konwencji CMR". Z Kancelarią związana od 2007 r. 

 

 

 

 

 

 

Justyna Swoboda - aplikantka adwokacka przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Bielsku- Białej. W 2013 roku ukończyła Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, broniąc pracę magisterską na temat zjawiska macierzyństwa zastępczego w kontekście dopuszczalności zawierania umów surogacyjnych w Polsce w świetle prawa i poglądów nauki, w Zakładzie Bioetyki i Prawa Medycznego przy Katedrze Prawa Karnego Uniwersytetu Jagiellońskiego. Z kancelarią związana od 2013 roku. Specjalizacja: prawo karne, prawo rodzinne, prawo pracy, prawo medyczne.