Rozwód cywilny

Rozwód cywilny

Jeżeli w małżeństwie dochodzi do całkowitego braku pożycia małżeńskiego co prowadzi do jego całkowitego rozpadu to jedynym wyjściem z tej sytuacji jest rozwód cywilny. W tym artykule przedstawimy kilka szczegółów odnoście przebiegu takiego procesu.

 

  1. Przesłanki rozwodu cywilnego

 

Głównymi przesłankami rozwodu według prawa cywilnego będzie trwały oraz zupełny rozpad pożycia małżeńskiego.

 

Jeśli rozwód cywilny żąda jedna osoba, która ponosi winę za rozpad pożycia małżeńskiego to niestety nie zostanie on dopuszczony chyba ,że druga osoba wyrazi zgodę na rozwód cywilny.

 

  1. Rodzaje rozwodów

 

W polskim prawie wyróżniamy między innymi:

  • rozwód z orzekaniem o winie

  • rozwód bez orzekania o winie

 

  1. Rozwód a prawa rodzicielskie

 

Podczas rozprawy sąd będzie rozpatrywał kwestię opieki nad małoletnim potomstwem w kwestii otrzymania praw rodzicielskich. Podczas rozwodu cywilnego sąd również podejmie się rozstrzygnięcia o kontakt małoletnich dzieci z byłymi małżonkami oraz również o wysokości kosztów które będą przeznaczone na ich wychowanie.  

Tagi: