Zaświadczenie o ustawodawstwie właściwym – Formularze A1

Zaświadczenie o ustawodawstwie właściwym – Formularze A1

Formularze A1 czyli jest to właściwy dokument mający w celu zastosowanie zgodnie z przypisem na temat ustawodawstwa dotyczącego zabezpieczenia społecznego mającym zastosowanie do osoby uprawnionej. Takie formularze A1 zastąpiły dotychczasowe formularze E 101.

 

Terenowe jednostki Organizacyjne Zakładu Ubezpieczeń Społecznych poświadczają w zaświadczeniu A1 osobom, które podlegają polskiemu ustawodawstwu w zakresie zabezpieczenia społecznego na mocy przepisów rozporządzenia 883/2004. W takim katalogu można odnaleźć osoby, które w sposób normalny prowadzą swoją działalność gospodarczą jako osoby pracujące na swój własny rachunek w tak zwanym Państwie członkowskim a które udają się by wykonywać działalność na podobnych warunkach w innym Państwie członkowskim.

 

Formularze A1 są wypełniane w 3 egzemplarzach. Instytucja jaką jest ZUS zwraca taki poświadczony formularz A1 w jednym egzemplarzu. Zaświadczenie o ustawodawstwie właściwym pomimo ,że posiada szatę w kolorach to ZUS dokonuje poświadczenia także w czarno-białej wersji.

 

Osoba, która prowadzi działalność gospodarczą to dołącza do zaświadczenia A1 „informację w celu wydania zaświadczenia o ustawodawstwie właściwym”, wykorzystywane dla zastosowania przypisanych przepisów danego rozporządzenia 883/2004. Druki dostępne są w terenach ZUS.  

Tagi: