Pracownicy delegowani

Pracownicy delegowani

Kto to są pracownicy delegowani ?

 

Są to tacy pracownicy, którzy posiadają zatrudnienie w jednym Państwie członkowski UE ale są oni posyłani do pracy poprzez swojego pracodawcę do odbycia wyznaczonej pracy tymczasowej w innym Państwie członkowskim. Takowy swobodny przepływ pracowników to jedna z podstawowych swobód, która jest zagwarantowana w Traktacie o Unii Europejskiej.

 

Jakich dziedzin to dotyczy ?

 

Delegowanie pracowników stosuje się w trzech przypadkach:

 

  1. Jeżeli pracodawca ma w zamiarze wysłanie pracowników do innego Państwa, które jest Państwem członkowskim w ramach umowy zawartej z kontrahentem innego Państwa gdzie aktualnie znajduje się odbiorca usługi,

 

  1. Jeżeli pracownik jest wysyłany przez pracodawcę do organizacji lub firmy należącej do koncernu na jego terytorium,

 

  1. Jeśli dany pracodawca zapewniający pracę czasową lub który korzysta z usług agencji pośrednictwa pracy zapewnia pracownika innemu pracodawcy znajdującym się w innym Państwie członkowskim

 

 

Stosunek pracy między pracodawcą i pracownikami delegowanymi musi być zachowany przez cały okres oddelegowania.

 

Na jakich warunkach ?

 

W tej kwestii przepisy obejmują szeroki zbór zagadnień do których zalicza się między innymi:

 

  • maksymalny czas pracy i minimalny okres wypoczynku

  • minimalny wymiar urlopu rocznego

  • płaca minimalna

  • traktowanie

 

Przepisy również obejmują takie kwestie jak:

 

  • ochrona zdrowia

  • bhp

  • zatrudnienie kobiet w ciąży

 

Polecamy również na skorzystanie z naszych porad online aby dowiedzieć się więcej o delegowaniu pracowników.  

Tagi: